August 9, 2010

Lyckad testkörning

SV: Nyss kördes med nyaste QUADRUM-utvecklingsmodellen en test som vi är stolta över:

Med denna QUADRUM kom vi upp till 45 %:s verkningsgrad!

Alltså lika bra verkningsgrad som en turbo diesel med en kvalitativ intercooler.

Jämför QUADRUMs enorma verkningsgradsskillnad emot dagens kol- och atomkraftverks ångturbiner, vars verkningsgrad med 10 bars fuktig ånga knappast skulle nå upp ens till 15%.

I kommande testkörningar kommer vi att köra en "trippel"-modell. Alltså med 3 QUADRUM efter varandra i serie: Utloppsångan från högtrycksenheten till inloppet på mellantrycksenheten och den avloppsångan matas in i lågtrycksenhetens inloppsöppning.

Vilket betyder att alla tre QUADRUM-enheterna omvandlar ångans tryck till mekanisk rotation för att rotera generatorn eller propellern.

Avloppsångan ut från tredje enheten, returångan, har en temperatur på 105 - 108 grader. Returångan kopplas in till en kylslinga i energitanken. Ångan kondenseras till matarvatten på samma gång som värme-energin tillvaratas i vattnet. Kylslingan leder vattnet till matarvattentanken därifrån matarvattenpumpen trycksätter vattnet för matning in till (mikro)pannan QUADRUMINA igen. Helt slutet system. Om också förbränningsgaserna leds ut via ett rör genom energitanken kan vi nå upp till en totalverkningsgrad på närmare 100 %.

No comments:

Post a Comment