March 22, 2009

QUADRUM - Our brand / vårt brand / brändimme


EN: The new official brand for our SteamMotor is from now on QUADRUM.

SV Ångmotorns officiella brand är från och med nu QUADRUM.

FI: HöyryMoottorin virallinen brändi on tästedes QUADRUM.

Keksinnön tarkoitus

FI: "QUADRUM" DUAL CYCLE HöyryMoottorikeksinnön tarkoitus

Dynaamisen energiatehokkuuden lisääminen ja päästöjen vähentäminen yhdessä
Optimaalinen hyötysaanto lämpötilaltaan 150- 250 asteen höyryillä, 5- 35 bar paineella
Käyttö: pienvoimaloiden ja lisävoimaloiden 1,5 - 1000 kWh generaattorit, höyryveneet, pumput ym.

Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto. CHP (=Combined Heat & Power)
Lämpökeskuksen energiatehokkuutta parannetaan höyrynkehittimellä, jolla paineen nosto esim. 10:stä 20- 30:een bariin ei aiheuta suurta lisäystä polttoaineen kulutukseen.
Tekee "puusähkön" ym. biosähkön myös hinnaltaan kilpailukykyiseksi.
Hajautetun, alueellisen energiantuotannon mahdollistava.
Edistää saatavilla olevan biomassan (esim. pelletit, ruokohelpi, hakkuutähteet ym.), metaanin, jätteenpolton sekä esim. tropiikissa auringon lämpösäteilyn tehokasta hyötykäyttöä ( huom. suolasula ) sähkö- ja lämmitysenergian tuotannossa sekä jäähdytysteknologiassa. Toimii myös paineakulla.

Suomi on metsäinen maa, jonka olosuhteet soveltuvat omavaraisen energiatuotannon tarpeisiin enemmän kuin hyvin.
Biomassan energia saadaan täysimääräisesti käyttöön polttamalla biomassa suoraan lämmitysenergiaksi.
Kestävä energiaratkaisu on, että polttoaineet tuotetaan käyttöpaikan lähialueella, luontoa mahdollisimman vähän kuluttavalla tavalla.
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on määritellyt turpeen päästökertoimeksi 106, kivihiilen 95, maakaasun 55 ja uusiutuvan biopolttoaineen 0.

Nykyisiä haasteellisia ongelmia ja mahdollisuuksia:
Kuluttajan sähkölaskussa on veroja sekä siirtomaksua jopa noin puolet. Maastossa olevat sähkölinjat ovat alttiita häiriöille, jotka aiheuttavat katkoksia.
VTT:n mukaan neljän MWh:n tuottaminen bioenergialla turvaa yhden työpaikan tuotannossa.

Väestönkasvun vuoksi kasvava osuus maapallon väestöstä, lähitulevaisuudessa 2,7 miljardia ihmistä, on energiahuollossa täysin biomassasta ( polttopuu, maatalousjätteet ja lanta ) riippuvaista.

Esimerkiksi Saksassa sahojen saama sähköntuotannon tuki on alle viiden megawatin teholle 125 euroa megawattituntia kohden. Saksassa myös tuulivoimalla tuotettu sähkö myydään kantaverkkoyhtiön kautta kuluttajille, mikä vaatii huomattavasti suuremman tuen.

Suomen sahateollisuus voisi rakentaa sähkön tuotantokapasiteettia jopa 400 MW, joka vastaa Loviisan ensimmäisen ydinvoimalan tehoa.
Pöyry on laskenut, että sähköenergiaa syntyisi pelkästään sahojen voimaloista 2,5 terawattituntia ja määrä olisi paljon suurempikin, jos puunhankinnan yhteydessä syntyneet metsätähteet, kannot ja ensiharvennusrangat käytettäisiin sähkön tuottamiseen.

Kehittyneistä EU-maista vain Portugali, Malta ja Suomi eivät ole edistäneet alueellista sähköntuotantoa säätämällä syöttötariffeista tai luoneet nk. "vihreitä" sertifikaatteja.
Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä laatii parhaillaan syöttötariffijärjestelmää uusiutuville energiamuodoille.
Ainakin tuulivoimalle on tulossa takuuhinta ja hallitusohjelmassa on sovittu, että syöttötariffilla tuetaan myös biokaasua, mutta uusiutuvan biopolttoaineen kattava tuki on vielä auki.

Energiayhtiöt ovat julkistaneet esisuunnitelmia tuulivoimahankkeista ainakin 4000 megawatin verran ja Suomen hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukaan tuulivoiman tuotantoteho nousee 2000 megawattiin vuoteen 2020 mennessä.

Vaikka tuulivoiman tuotanto on talvisin käytännössä nollilla eikä tuulisähkön tuotanto ole milloinkaan ennustettavissa etukäteen.

Niinpä Fingridin toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Jukka Ruusunen sanoo ( Savon Sanomat, 3.1.2009 ), että jos rakennamme tuulivoimaa, olemme edelleen riippuvaisia Norjan ja Ruotsin vesivoimaloiden säätövoimasta eikä Venäjän tuonti tule lakkaamaan ainakaan hinnan perusteella.

Paras energiatehokkuus saavutetaan dynaamisella yhdistetyllä sähkön- ja lämmöntuotannolla ( CHP ). Kapasiteetti on myös säädettävissä oikea-aikaisesti kulutustarpeen mukaan.

Sijoitus CHP:iin tuottaa moninkertaisen tuotantotehon tuulivoimaan verrattuna.
Kuluttaja voi nähdä sähkölaskustaan, kuinka paljon hän maksaa tuotantotukea tuulivoimasta, biokaasulla, turpeella tai biomassalla tuotetusta lauhdesähköstä.
Dualcycle-QUADRUM-moottorin voimalla, paikallisesti työllistämällä, ylivoimaisella hyötysuhteella tuotettu biosähkö on kaikkein kannattavin.