March 9, 2011

Bloggen blir engelsk

SV: ÅngMotorns blogg kommer i fortsättningen att enbart vara på engelska. Den heter The SteamMotor Blog. Det här är det sista inlägget i den svenska bloggen. Översättningsarbetet tar helt enkelt för mycket tid från utvecklingsarbetet. På ÅngMotorns hemsida kommer information fortsättningsvis att finnas även på svenska.

No comments:

Post a Comment